Välkommen!

Vi utför laboratorieundersökningar inom geoteknik och miljögeoteknik enligt gällande standarder. Vi har bred kompetens och erfarenhet där kan vi erbjuda adapterade undersökningar och smarta lösningar.

Verksamheten består av:
1. FoU; vi kan utföra forskning och utvecklings uppdrag inom geoteknik. Exempelvis bestämning av fysiska och tekniska egenskaper som deformations-, hydrauliska och hållfasthetsegenskaper av jord och restproduktmaterial. Om projektet kräver tillverkning av speciell utrustning då kan vår verkstad hjälpa till att lösa problemen.

2. Geotekniklaboratorium erbjuder olika laboratorieanalyser på både störda och ostörda jordprover. Fysiska, deformation, hydrauliska och hållfasthetsegenskaper kan bestämmas på olika metoder och enligt gällande standarder. Stabilisering av jord, torv och udda material kan undersökas enligt kundens krav. Enkla miljöanalyser kan genomföras. Dessutom erbjuder laboratoriet olika tjänster exempelvis köp/hyra av kolvlådor och gummilock.

error: Content is protected !!