Geotekniklaboratorium erbjuder olika laboratorieanalyser på både störda och ostörda jordprover. Fysiska, deformation, hydrauliska och hållfasthetsegenskaper kan bestämmas på olika metoder och enligt gällande standarder. Stabilisering av jord, torv och udda material kan undersökas enligt kundens krav. Enkla miljöanalyser kan genomföras. Dessutom har laboratoriet olika produkter exempelvis köp/hyra av kolvlådor och gummilock.

Vänligen observera följande punkterna:

  1. Om den önskade analysen är inte med i tabellen, kontakta oss gärna på info@labverk.se.
  2. Beställningen skickas till info@labverk.se via beskrivning i mejl eller via orderblanketten.
  3. Läs gärna allmänna villkor.
  4. Ladda ner prislistan.

Störda jordprover

IDBeskrivningPris, SEK
1.1Rutinundersökning på FRIKSIONSJORD
okulär jordartsbedömning, vattenkvot, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering
320
1.2Rutinundersökning på KOHESIONSJORD
okulär jordartsbedömning, vattenkvot, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering
flytgräns genom fallkonförsök-enpunktsmetoden
450
1.3Okulär jordartsbedömning på FRIKTION- eller KOHESIONSJORD
okulär jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering
200
1.4Okulär jordartsbedömning med bestämning av finjordshalt
okulär jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering, finjordshalt
420
1.5Skrymdensitet på KOHESIONSJORD200
1.6Korndensitet på FRIKTIONS- eller KOHESIONSJORD850
1.7Flytgräns genom fallkonförsök-enpunktsmetoden370
1.8Flytgräns genom fallkonförsök-flerpunktsmetoden850
1.9Plastisitetgräns780
1.10Glödgningsförlust
ugnstemperatur 550 oC alt. 950 oC
500
1.11Organisk halt
bestämning av glödgningsförlust, ler- och karbonathalt
1500
1.12Kornstorleksfördelning genom Siktanalys (63 – 0,063 mm)
jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt
1150
1.13Kornstorleksfördelning genom Siktanalys och Sedimentionsanalys (63 – 0,002 mm)
sikt- och hydrometeranalys, jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt, lerhalt
2200
1.14Kornstorleksfördelning genom Sedimentaionsanalys (2 – 0,002 mm)
hydrometeranalys, jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt, lerhalt
1200
1.15Kornstorleksfördelning genom Siktanalys (32 – 0,063 mm)
för enskild avlopp (endast privatpersoner) jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt
1000
1.16Kornstorleksfördelning genom Sikt- och Sedimentationsanalys (32 – 0,002 mm)
för enskild avlopp (endast privatpersoner) jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt
1750
1.17Hydraulisk konduktivitet på FRIKTIONS- eller KOHESIONSJORD
1.17.1 50 mm diameter permeameter
1.17.2 100 mm diameter permeameter
1.17.3 200 mm diameter permeameter

1750
2250
4250
Foto: Labverk Sweden AB, 2020

Ostörda jordprover

IDBeskrivningPris, SEK
2.1Rutinundersökning, kolvrutin
på över och mellan tuberna utförs: okulär jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering, vattenkvot
på över, mellan och under tuberna utförs: skrymdensitet
på mellan tuben utförs: odränerade skjuvhållfastighet genom konförsök τfu, sensitivitet, flytgräns
850
2.2Ödometerförsök
2.2.1 CRS ödometerförsök (50 mm diameter)
bestämning av deformationsegenskaper (σ’c, Cv-tal vid 7 och 20oC, ML’, M’, ki vid 7 och 20oC, βk)

2.2.2 Stegvis ödometerförsök, FEM pålastningssteg (50 mm diameter prov)
bestämning av deformationsegenskaper (σ’c, Cv-tal vid 7 och 20oC)

2.2.3 Stegvis ödometerförsök, FEM pålastningssteg (50 mm diameter prov) och avlastning
bestämning av deformationsegenskaper (σ’c, Cv-tal vid 7 och 20oC)

2.2.4 Extra pålastningssteg av stegvis ödometerförsök (50 mm diameter)

2.2.5 Krypförsök, 50 mm diameter – 5 dagar.

2100


2500


3000


500

2500
2.3Direkt skjuvförsök (50 mm diameter)
2.3.1 Odränerade skjuvhållfastighet Cu vid EN normalspänning
2.3.2 Odränerade skjuvhållfastighet Cu vid TVÅ normalspänningar
2.3.3 Odränerade skjuvhållfastighet Cu vid TRE normalspänningar
2.3.4 Dränerade skjuvhållfastighet (c’, φ’) vid EN normalspänning

2300
2800
3000
2300
2.4Enaxligt tryckförsök
2.4.1 50 mm diameter prov
2.4.2 100 mm diameter prov

500
850
2.5Hydraulisk konduktivitet på KOHESIONSJORD
2.5.1 Hydraulisk konduktivitet och täthetsvärde korrigerade vid 7 och 20oC (50 mm diameter)

1750

Foto: Labverk Sweden AB, 2020

Kemisk stabilisering

IDBeskrivningPris, SEK
3.1Inpackning av 50 mm diameter kolvar
inblandningen bistår av: EN härdningstid, två packade kolvar per härdningstid
vattenkvoten före och efter härdning, skrymdensitet efter härdning, enaxligt tyrckförsök inklusive redovisning

2600
3.2Inpackning av 68 mm diameter kolvar
inblandningen bistår av: EN härdningstid, två packade kolvar per härdningstid
vattenkvoten före och efter härdning, skrymdensitet efter härdning, enaxligt tyrckförsök inklusive redovisning

3500
3.3Bestämning av blandningstemperatur vid inblandning av stabiliseringsmedel1500

Miljöanalyser

IDBeskrivningPris, SEK
4.1Metallanalys (Ca, Fe, S)1100
4.2pH-värde300

Övriga tjänster

IDBeskrivningPris, SEK
5.1Konsultationsarvode1000
5.2Timdebitering940
5.3Hyra av kolvlåda (15 kolvar + 30 gummilock + trälåda), en månad, läs allmänna villkor500
5.4Gummilock paket (30 st.) för 50 mm diameter kolv, tillkommer frakt kostnader
(gummilocket tillverkat enligt SGF rekommendationer)
1400