Geotekniklaboratorium

Geotekniklaboratorium erbjuder olika laboratorieanalyser på både störda och ostörda jordprover. Fysiska, deformation, hydrauliska och hållfasthetsegenskaper kan bestämmas på olika metoder och enligt gällande standarder. Stabilisering av jord, torv och udda material kan undersökas enligt kundens krav. Enkla miljöanalyser kan genomföras. Dessutom har laboratoriet olika produkter exempelvis köp/hyra av kolvlådor och gummilock.

Vänligen observera följande punkter:

  1. Om den önskade analysen är inte med i tabellen, kontakta oss gärna på info@labverk.se.
  2. Beställningen skickas till info@labverk.se eller via orderblanketten.
  3. Läs gärna allmänna villkor

Vänligen ladda ner Prislistan Geoteknik o Miljö 2024.

Räkna på ditt uppdrag här!

Störda jordprover

IDBeskrivningPris, SEK
1.1Rutinundersökning på FRIKTIONSJORD + PRV filen
okulär jordartsbedömning, vattenkvot, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering
280
1.2Rutinundersökning på KOHESIONSJORD + PRV filen
okulär jordartsbedömning, vattenkvot, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering
flytgräns genom konförsök-enpunktsmetoden
385
1.3Okulär jordartsbedömning på FRIKTION- eller KOHESIONSJORD + PRV filen
okulär jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering
170
1.35Torv rutinundersökning + PRV filen
benämning, humifieringsgrad enligt von Post, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering, vattenkvot
450
1.4Okulär jordartsbedömning med bestämning av finjordshalt
okulär jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering, finjordshalt
650
1.45CPT-rutin på KOHESIONSJORD + PRV filen
okulär jordartsbedömning, vattenkvot, materialtyp/tjälfarlighetsklassificering, skrymdensitet
flytgräns genom konförsök-enpunktsmetoden
500
1.5Skrymdensitet på KOHESIONSJORD180
1.6Korndensitet på FRIKTIONS- eller KOHESIONSJORD800
1.7Flytgräns genom konförsök-enpunktsmetoden325
1.8Flytgräns genom konförsök-flerpunktsmetoden1000
1.9Plasticitetsgräns 680
1.10Glödgningsförlust
ugnstemperatur 550 oC alt. 950 oC
550
1.11Organisk halt
bestämning av glödgningsförlust, ler- och karbonathalt
1800
1.12Kornstorleksfördelning genom Siktanalys (63 – 0,063 mm)
jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt
1100
1.13Kornstorleksfördelning genom Siktanalys och Sedimentionsanalys (63 – 0,002 mm)
sikt- och hydrometeranalys, jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning,
finjordshalt, lerhalt
1900
1.14Kornstorleksfördelning genom Sedimentationsanalys (2 – 0,002 mm)
hydrometeranalys, jordartsbedömning, materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt, lerhalt
1250
1.15Kornstorleksfördelning genom Siktanalys (32 – 0,063 mm)
för enskild avlopp (endast privatpersoner) jordartsbedömning,
materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt
1250
1.16Kornstorleksfördelning genom Sikt- och Sedimentationsanalys (32 – 0,002 mm)
för enskild avlopp (endast privatpersoner) jordartsbedömning,
materialtyp/tjälfarlighetsklassning, finjordshalt
1800
1.17 Hydraulisk konduktivitet på FRIKTIONS- eller KOHESIONSJORD
1.17.1 50 mm diameter permeameter
1.17.2 100 mm diameter permeameter
1.17.3 200 mm diameter permeameter

1800
2250
4250
Foto: Labverk Sweden AB, 2020

Ostörda jordprover

IDBeskrivningPris, SEK
2.1Rutinundersökning, kolvrutin + PRV filen
på över och mellan tuberna utförs: okulär jordartsbedömning,
materialtyp/tjälfarlighetsklassificering, vattenkvot
på över, mellan och under tuberna utförs: skrymdensitet
på mellan tuben utförs: odränerade skjuvhållfastighet genom konförsök τfu, sensitivitet, flytgräns
850
2.2Ödometerförsök
2.2.1 CRS ödometerförsök (50 mm diameter)
bestämning av deformationsegenskaper
(σ’c, Cv-tal vid 7 och 20oC, ML’, M’, ki vid 7 och 20oC, βk)

2.2.2 Stegvis ödometerförsök, FEM pålastningssteg (50 mm diameter prov)
bestämning av deformationsegenskaper (σ’c, Cv-tal vid 7 och 20oC)

2.2.3 Stegvis ödometerförsök, FEM pålastningssteg (50 mm diameter prov) och avlastning
bestämning av deformationsegenskaper (σ’c, Cv-tal vid 7 och 20oC)

2.2.4 Extra laststeg av stegvis ödometerförsök (50 mm diameter)

2.2.5 Krypförsök, 50 mm diameter – 5 dagar försök.


2100


2500


2750


500

2700
2.3Direkta skjuvförsök (50 mm diameter)
2.3.1 Odränerade skjuvhållfasthet Cu vid EN normalspänning
2.3.2 Odränerade skjuvhållfasthet Cu vid TVÅ normalspänningar
2.3.3 Odränerade skjuvhållfasthet Cu vid TRE normalspänningar
2.3.4 Dränerade skjuvhållfasthet vid EN normalspänning, (tre normalspänningar för att bestämma c’ och φ’)

2300
2800
3000
2300
2.4Enaxligt tryckförsök
2.4.1 50 mm provdiameter
2.4.2 100 mm provdiameter

500
850
2.5 Hydraulisk konduktivitet på KOHESIONSJORD
2.5.1 Hydraulisk konduktivitet och täthetsvärde korrigerade vid 7 och 20oC (50 mm diameter)

1750

Foto: Labverk Sweden AB, 2020

Kemisk stabilisering

IDBeskrivningPris, SEK
3.1 Inpackning av 50 mm diameter kolvar
3.1.1 Blandning av stabiliseringsmedel i jord
3.1.2 Inpackning av stabiliseringsmedel
3.1.3 Rutinförsök av stabiliserad jord (vattenkvot, skrymdensitet, enaxligt tryckförsök)


800
250
750
3.2Inpackning av 68/100 mm diameter kolvar
3.2.1 Blandning av stabiliseringsmedel i jord
3.2.2 Inpackning av stabiliseringsmedel
3.2.3 Rutinförsök av stabiliserad jord (vattenkvot, skrymdensitet, enaxligt tryckförsök)


1000
300
850
3.3Bestämning av blandningstemperatur vid inblandning av stabiliseringsmedel
(Labverk metod)
1500

Miljöanalyser

IDBeskrivningPris, SEK
4.1 Metallanalys (Ca, Fe, S)1200
4.1.1Bestämning av tungmetaller Begär pris
4.2pH-värde450
4.3Försurningseffekt och försurningspotential
pH-värden bestäms vid olika laksteg (både anaerob och aerob) av sulfid- eller sulfatjord, tio laksteg.
5750

Övriga tjänster

IDBeskrivningPris, SEK
5.1Konsultationsarvode1500
5.2Timdebitering950
5.3Hyra av kolvlåda (15 kolvar + 30 gummilock + trälåda), en månad, läs allmänna villkor450
5.4 Gummilock paket (30 st.) för 50 mm diameter kolv, tillkommer fraktkostnader
(gummilocket tillverkat enligt SGF rekommendationer)
begär pris
5.5Begäran om rådata (timdebitering)950
5.6Tavla med olika jordarter i Sverige (A0 storlek), för undervisning eller reklamsyfte begär pris
5.7Kolvlåda (fem nivåer)
Isolerade med skumgummi, utan tuber. Robust trälåda, metall armerade, dubbla lock, gummi fötter, spring loaded handtag, se bilden ovan.
begär pris

error: Content is protected !!