Allmänna villkor

Allmänna upplysningar och villkor för Labverk Sweden AB (559234-0847). Vid utförandet av laboratorieanalyser gäller följande villkor, om inte parterna kommit överens om annat:

1. PRISER
1.1  De angivna priserna är per prov och exklusive moms.
1.2  Fakturering sker löpande, inga ytterligare avgifter tillkommer.
1.3  Betalningsvillkor 30 dagar netto.
1.4  Vid utebliven betalning utgår ränta enligt räntelagen.
1.5  Svenska kronan som gäller (SEK).

2. LAGRING AV PROVER
2.1  Lagringstid för störda prover är EN månad från ankomstdatum under rumstemperatur. Miljöproverna lagras under 5-7 oC.
2.2  Lagringstid för ostörda prover är TRE månader i kylrummet under 5-7 oC.
2.3  Förlängt lagringstid är debiterbart enligt punkt 2.1 och 2.2. Detta skall meddelas ”skriftligt” till laboratoriet innan lagringstiden löpt ut.
2.4  Ingen förhandsanmälan skickas vid återvinningstillfället.
2.5  Tillkommer återvinningsavgift för miljöfarliga prover.

3. TUBER OCH LÅDOR
Kolvprovtagningsutrustning (kolvar, gummilock och trälåda) hyrs ut enligt punkt 5.3. Lådor som ej återlämnas på begäran efter hyrestiden (1 månad) debiteras 3500 kr.

4. RAPPORTERING
Labbresultat rapporteras i digitalt format som PDF (portable document file). 

error: Content is protected !!