MetodStyrande dokument/standard
Okulär jordartsbedömningSGF beteckningsblad – 2016
VattenkvotSS-EN ISO 17892-1
Materialtyp/tjälfarlighetsklassificeringAMA-Anläggning 17
Fallkon flygräns, enpunkt eller flerpunktsmetodenISO 17892-12 med hänsyn till f.d. SS027120
PlastisitetgränsSS 027121
SkrymdensitetSS-EN ISO 17892-2
KorndensitetSS-EN 1097-6
GlödgningsförlustSS 027105
Organisk haltSS 027105
KornstorleksfördelningSS-EN ISO 17892-4
Hydraulisk konduktivitetISO 17312
Odränerade skjuvhållfastighet genom konförsökSS-EN ISO 17892-6
Omrörd skjuvhållfastighet genom konförsökSS-EN ISO 17892-6
Ödometer CRS försökSS 027126
Ödometer stegvis försök SS-EN 17892-5
Direkt skjuvförsökSS 027127
Enaxligt tryckförsök SS-EN ISO 17892-7
Kemisk stabiliseringSGF rapport 2:2000
Labverk Sweden AB, 2020