Styrande standarder

MetodStyrande dokument/standard
Okulär jordartsbedömningSGF beteckningsblad – 2016
SGF rapport 1:2016
VattenkvotSS-EN ISO 17892-1:2014
Materialtyp/tjälfarlighetsklassificeringAMA-Anläggning 17
Fallkon flytgräns, enpunkt eller flerpunktsmetodenISO 17892-12:2014 med hänsyn till f.d. SS027120:1990
Plasticitetsgräns SS 027121:1991
SkrymdensitetSS-EN ISO 17892-2:2014
KorndensitetSS-EN 1097-6
GlödgningsförlustSS 027105:1991
Organisk haltSS 027105:1991
KornstorleksfördelningSS-EN ISO 17892-4:2016
Hydraulisk konduktivitetISO 17312:2019
Odränerade skjuvhållfasthet genom konförsökSS-EN ISO 17892-6:2014
Omrörd skjuvhållfasthet genom konförsökSS-EN ISO 17892-6:2014
Ödometer CRS-försökSS 027126:1990
Stegvis ödometerförsök SS-EN 17892-5:2017
Direkta skjuvförsökSS 027127:1991
Enaxligt tryckförsök SS-EN ISO 17892-7:2014
Kemisk stabiliseringSGF rapport 2:2000
Försurningseffekt och försurningspotential av sulfat- eller sulfidjordVV publ 2007:100
Labverk Sweden AB, 2020

error: Content is protected !!