Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Den grundläggande inriktningen för Labverk Sweden AB är att uppmärksammas för kvalitet inom geoteknisk laboratorieprovning av jordar.

Ramverket för fastställande av kvalitetsmål definieras i manualen för det integrerade ledningssystemet.

Detta kommer att uppnås genom:

 • Övervägande av organisationens sammanhang och anpassa det integrerade ledningssystemet till den strategiska riktningen för Labverk Sweden AB
 • Tillfredsställande av kund och tillämpliga lagstadgade och regulatoriska krav
 • Ledning av organisationen, tillsammans med medarbetarfastställda kvalitetsmål och definierade ansvarsområden för att de ska uppfyllas
 • Etablera, tillämpa, underhålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten av integrerat ledningssystem baserat på ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
 • Kontinuerlig förbättring av kundernas nöjdhet
 • Spåra och tillämpa ny teknik och utbilda anställda
 • Noggrant urval av leverantörer
 • Åtagande att höja kvaliteten på de geotekniska laboratorieundersökningarna för att överträffa kundernas förväntningar
 • Att göra ständiga förbättringar till en del av varje dag och varje jobb
 • Säkerställa att våra policyer och procedurhandböcker återspeglar vad vi faktiskt gör
 • Förstå hur våra jobb passar in i det övergripande arbetsflödet på Labverk Sweden AB
 • Kontinuerlig uppgradering av det integrerade ledningssystemet i alla steg, från ordermottagning, laboratorieanalyser, generering av testrapporter och leverans av testrapporter.

Miljöpolicy

Med hänsyn till organisationens syfte och sammanhang, och tillståndet för den miljö där företaget verkar, är ledningen för Labverk Sweden AB engagerad i att kontinuerligt förbättra det integrerade ledningssystemet, i enlighet med efterlevnadskraven, genom att följa principer och krav enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.

Ramverket för att sätta miljömål definieras i manualen för det integrerade ledningssystemet.

Alla anställda på Labverk Sweden AB agerar för att skydda miljön genom att förebygga och eliminera miljöföroreningar genom:

 • Kontinuerlig utbildning för att förhindra miljöföroreningar, bevara naturresurser och förbättra det integrerade ledningssystemet
 • Kontinuerlig höjning av miljömedvetenheten
 • Kontinuerlig efterlevnad av lagar
 • Utforskning av nya material med mindre miljöavtryck och förbättring av hanteringen av farligt avfall
 • Minskad icke-förnybar energiförbrukning och ersättning med förnybara energikällor
 • Aktiviteter som kommer ur organisationens sammanhang
 • Följa miljörutiner för att minska miljöföroreningar och förhindra nedbrytning och skador på miljön
 • Minskad negativ påverkan på vatten, mark, luft och biologisk mångfald.
error: Content is protected !!